Előnykártya szabályzat

Az Előnykártya rendszer tagja lehet, minden olyan Magyarországon élő személy, aki az előnykártya adatbázisába, adatainak megadásával regisztráció útján bekerült.

Az előnykártya rendszer kötelezi magát arra, hogy a tag által megadott adatokat csak és kizárólag a tag rendelkezései alapján használja, azokat harmadik személynek nem adja ki.

Az előnykártyával rendelkező személy igénybe veheti a rendszerhez csatlakozott kereskedők és szolgáltatók, nyújtotta kedvezményeket.

Az előnykártyával rendelkező személy terjesztheti az előnykártyát, és a mellette lévő Előny Plusz csoporttagságot, és ezen tevékenységéért többféle, többszintű javadalmazásban részesülhet a behozott tagok és a tagok által behozott tagok száma után. A javadalmazási rendszer és szabályzata külön lekérhető az Előnymarketing központtól.

A kártyatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a rendszerben lévő kereskedők vagy szolgáltatók bármelyike sms,/telefon/ e-mail vagy üzeneteket küldhessen részére.

Az üzenetek száma a regisztrációs lapon meghatározható, melyeket növelni és csökkenteni is lehetősége van a kártyatulajdonosnak

Az sms-ek/telefonhívások/ és e-mailek számát az Előnymarketing 2370. Dabas, Szent István u. 71-73. számra címzett levélben, az info@elony.hu e-mail címre eljuttatott levélben,  akár 0-ra is.

Ha az előnykártyára sem tart igényt, akkor adatait azonnal töröljük a rendszerből. A kártya érvényességi ideje 10 év.

10.év letelte után amennyiben nem küldi vissza kártyáját és az adategyeztetés megtörtént érvényessége újabb 5 évre meghosszabbítható. Amennyiben a kártyatulajdonos adataiban változás történik köteles azt 1 héten belül bejelenteni az info@elony.hu e-mail címre.

Az Előnykártya rendszerében szereplő adatok kezelése mindenben megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait

Adatkezelési számunk: NAIH-62203/2013